Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda - apríl 2012

Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 2 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 3 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 4 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 5 - apríl 2012
Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 6 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 7 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 8 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 9 - apríl 2012
Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 10 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 11 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 12 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 13 - apríl 2012
Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 14 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 15 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 16 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 17 - apríl 2012
Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 18 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 19 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 20 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 21 - apríl 2012
Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 22 - apríl 2012 Slávnostné otvorenie námestia, D. Streda 1 - apríl 2012